Telefon

021.303.54.36

  • Electric Planners - furnizor energie electrica
  • Electric Planners - furnizor energie electrica

DOCUMENTE

In conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali – Ordinul ANRE nr.64 / 14.07.2014, va punem la dispozitie documente, acte normative care reglementează domeniul energiei electrice:

Ordinul ANRE nr. 27/2017

Ordin pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

[ descarca ]

Ordinul 177/2015

Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta pentru anul 2016

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta semestrul II 2016

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta semestrul I 2016

[ descarca ]

Indicatori standard de performanta semestrul II 2015

[ descarca ]

Eticheta energie electrica 2015

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 3/2016

Ordin privind aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 96/2015

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale.

Sursa: www.anre.ro

Ordinul ANRE nr. 16/2015

Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plangerilor clienţilor finali.

Sursa: www.anre.ro

Ordin 105 din 2014 - Procedura de schimbare a furnizorului

Ordin pentru aprobarea Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrica

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 11/2014

Ordin – pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Sursa: www.anre.ro

Ordinul ANRE nr. 64/2014

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali.

[ descarca ]

Ordinul ANRE nr. 5/2013

Ordin privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice.

Sursa: www.anre.ro

Legea nr. 123/2012

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

[ descarca ]

Directiva 2009/72/CE

Directiva europeana privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.

[ descarca ]

Codul comercial al pietei de energie electrica

Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/22.10.2004 publicat în Monitorul Oficial nr. 989/27.10.2004.

[ descarca ]