Telverde

0800.420.800

Telefon

021.303.54.36

  • Electric Planners - furnizor energie electrica
  • Electric Planners - furnizor energie electrica

GHID SCHIMBARE FURNIZOR

Schimbarea furnizorului de energie electrică se face în conformitate cu Ord. ANRE 105/2014. Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică nu se percepe nicio taxă.

Etape:

1. Alegerea unui furnizor licenţiat. Lista furnizorilor licentiati este afişată pe site-ul ANRE si solicitare unei oferte de pret pentru furnizarea de energie electrica.

2. Clientul final si furnizorul convin asupra clauzelor contractuale, a pretului energiei electrice si incheie contractul de furnizare energie. Clientul final este informat despre drepturile si obligatiile consumatorului

3. Clientul final notifica actualului furnizor  incetarea contractului de furnizare cu cel putin 21 de zile inainte, cu respectarea conditiilor contractuale.

4. Consumatorul achită facturile emise de către furnizorul sau actual.

5. Transmiterea către operatorul de retea, a unei solicitari de contract de distribuţie care să conţină următoarele date:
» denumirea consumatorului
» adresa locului sau locurilor de consum
» codul punctului / punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică
» data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare
» datele de identificare ale noului furnizor
» o copie a notificării referitoare la încetarea contractului de furnizare dintre consumator şi furnizorul sau actual
» Parte Responsabila cu Echilibrarea la care va fi alocat locul de consum de la data prevăzută
» datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de distribuţie

6. Operatorul de retea verifică şi validează corectitudinea datelor, şi transmite răspuns către consumator.

7. Operatorul de retea verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice de schimbare a furnizorului şi aduce la cunoştiinţă noului furnizor situaţia consumatorului.